Broj nekretnina u projektu: 0


Golf projekt pod radnim nazivom» Fratarska šuma» smještena je u opčini Brtonigla u Istri između, sjeverno od Novigrada.
LOKACIJSKA DOZVOLA JE PRAVOMOCNA 30.01.2010.GOD.
Prostire se na ukupnoj površini od 744.006 m2.

U funkciji zahvata je planirano 19 zasebnih građevinskih parcela:

Na terenu površine cca 74,5 ha planirano je golf igralište sa 18 rupa, klubska kuća, gospodarski objekti, rangerhouse, hotel, kao i izgradnja rezidencijalnih villa.

GOLF IGRALIŠTE
Samo igralište će biti izgrađeno na površini od oko 40 ha, dok će 25 ha ostati prirodni krajolik.
Pri projektiranju ovoga golf igrališta osnovna ideja bila je što manje mijenjati prirodan izgled i strukturu terena, s ciljem da se omogući gostima osjećaj da se nalaze u Istri. Prema Master planu golf igrališta Fratarska šuma predviđena su 4 jezera koja imaju funkciju akumulacije vode za navodnjavanje golf igrališta i funkciju atraktivnosti samog golf igrališta.
Unutar zone golf igrališta predviđena je gradnja pomoćnih građevina- odmorišta i startne kućice, u kojima se predviđa smještaj prostora za odmor i hranu.

KLUBSKA KUĆA
Klubska kuća je centralna građevina (pozicionirana kod početne rupe br. 1 i završne rupe br. 18), namijenjena posjetiteljima golf igrališta – članovima i gostima. Planirana bruto površina golf kuće iznosi okvirno 3000 m2, sa uređenim pristupnim parkirnim prostorom (kapaciteta cca 100 parkirališnih mjesta), te svim potrebnim ugostiteljskim i pratećim sadržajima, klubski prostori, caffe bar, restoran, konferencijske sale, welness, servisi i sl.
Najveća dopuštena visina iznosi 10,0 m, odnosno 1 podzemna i 3 nadzemne etaže (Po+P+2). Klubska kuća planira se kao samostojeća građevina, razvedenog tlocrta i gabarita, oblikovana u duhu suvremene arhitekture.

HOTEL
Za gradnju sadržaja javne i komercijalne namjene u funkciji golf igrališta, predviđeno je područje površine cca 8000 m2, smješteno uz jugozapadnu granicu obuhvata golf igrališta.
Hotel se planira smjestiti unutar zone javne i komercijalne namjene u sklopu golf igrališta.
Broj, veličina i oblik građevnih čestica unutar zone gradnje komercijalnih sadržaja utvrdit će se u postupku izdavanja akta kojim se odobrava građenje.
Najveća dopuštena građevinska (bruto) površina građevina u zoni namijenjenoj gradnji komercijalnih sadržaja iznosi 4.500m². Najveća dopuštena visina građevina unutar zone gradnje komercijalnih sadržaja iznosi 10,0 m, a najveći dopušteni broj etaža iznosi 1 podzemna i 3 nadzemne etaže (Po+P+2).

VILLE
Zona za izgradnju smještajnih kapaciteta - vila sa pratećim sadržajima utvrđena je unutar golf igrališta, a površina iznosi 9,16 ha.
Točan broj građevina, njihov smještaj i udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca utvrdit će se u postupku izdavanja akta kojim se odobrava građenje.
Najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 520 postelja. Bruto gustoća korištenja iznosi 57 kreveta/ha
Normativ za broj ležaja po vili je 6.
Najveća dopuštena građevinska (bruto) površina vile iznosi 1500 m², a najmanja 200 m².
Najveća dopuštena visina vile iznosi 7,0 m.
Najveći dopušteni broj etaža vile iznosi 1 podzemna i 2 nadzemne etaže (Po+P+1).
Najveći dopušteni broj vila u nizu iznosi 5 jedinica.
Smještaj vozila predviđen je unutar zone gradnje smještajnih kapaciteta, uz svaku pojedinu vilu.
Golf projekt »Fratarska šuma», nalazi se u opčini Brtonigla u Istri.
Prikazane cijene u Kn su okvirne i izračunate su na osnovu cijene u Eurima i srednjeg tečaja HNB u tekućem danu.
Brza tražilica
Cijena (€):
Površina (m2):

Kontaktirajte agenta

Polja označena sa * su obavezna

Kontakti
Zagreb
+385 (0)1 301 1383
zagreb@biliskov.com
Kaštel Stari
+385 (0)21 260 792
nekretnine@biliskov.com
Split
+385 (0)21 332 755
split@biliskov.com
German Representative
germany@biliskov.com
 
Swedish Representative
sweden@biliskov.com
 
Polish Representative
poland@biliskov.com
 
UK Representative
+385 (0)98 411 775
ukagen@biliskov.com
Russian Representative
+385 (0)98 411 790
russia@biliskov.com
Hungarian Representative
+385 (0)98 938 5198
hungary@biliskov.com
French Representative
francais@biliskov.com
 
Arabian countries Representative
arabian@biliskov.com
 
Skype
biliskov.nekretnine
biliskov.split
Članstva .
Priznanja .

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?