Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka

INFORMACIJE O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Biliškov nekretnine d.o.o. svojim klijentima pružaju transparentne informacije o zaštiti i obradi osobnih podataka koje prikupljamo od klijenata, a potrebne su za izvršenje usluge posredovanja u prometu nekretninama.

Biliškov nekretnine d.o.o. vodi evidenciju aktivnosti obrada osobnih podataka za koje je odgovorna, odnosno u slučajevima kada je u ulozi voditelja obrade. Ta evidencija je u elektroničkom i 'papirnatom' obliku i sadržava najmanje sljedeće informacije: ime i kontaktne podatke voditelja obrade, svrhe obrade, opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka, kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka (ako je to moguće), opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera, prava klijenata/ispitanika.

Od iznimne nam je važnosti da su osobni podaci klijenta adekvatno zaštićeni. Prilikom obrade osobnih podataka, Biliškov nekretnine osiguravaju da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i propisima. U obradi osobnih podataka postupat će transparentno i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je to u interesu klijenata, te će koristiti raspoložive mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata.

Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Biliškov nekretninama za vrijeme trajanja poslovnog odnosa, ali i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem su Biliškov nekretnine dužne čuvati pojedinu dokumentaciju.

I. IME I KONTAKTNI PODACI VODITELJA OBRADE

Voditelj obrade osobnih podataka su Biliškov nekretnine d.o.o., Cesta dr. F. Tuđmana 38, 21216 Kaštel Stari.

T. 021 260 792  *  F. 021 260 794  *  e-mail: info@biliskov.com

Obradu osobnih podataka klijenata vrše djelatnici Biliškov nekretnina.

II. SVRHA OBRADE

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka je nužna za realizaciju usluge koju ste zatražili. Svi osobni podaci koje su Biliškov nekretnine doznale o vama pružajući vam uslugu zaštićeni su te se neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ili ako za to ne postoji legitimni interes.

III. OPIS KATEGORIJA ISPITANIKA I KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Kategorije ispitanika od kojih Biliškov nekretnine prikuplja osobne podatke su svi klijenti koji žele uspostaviti poslovni odnos za usluge za koje je tvrtka zakonski registrirana, npr. posredovanje u kupoprodaji i najmu/zakupu nekretnina, tržišna procjena vrijednosti, savjetovanje…Kako bi Biliškov nekretnine mogle s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke. Bez privole za prikupljanje slijedećih osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge.

·         ime i prezime,

·         adresu,

·         OIB,

·         broj telefona i e-mail adresu,

·     eventualno neki drugi osobni podaci za koje postoji obveza prikupljanja sukladno ZSPNFT (Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma) i Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina.

 

Vaši osobni podaci prikupljaju se i upisuju u:

  •        posrednički ugovor,
  •        terenski obrazac u koji se upisuju detalji o nekretnini koju prodajete ili želje i potrebe kod kupnje,
  •        bazi podataka na internom serveru,
  •        poslovni program Dimedia,
  •        newsletter baza

Uz osobne podatke koje ste nam dali, prikupljamo i javno dostupne podatke o nekretninama iz javno dostupnih registara (e-katastar i e-zemljišne knjige) koji mogu sadržavati vaše osobne podatke ukoliko ste vlasnik nekretnine ili osobne podatke o drugom vlasniku nekretnine.

Biliškov nekretnine prilikom prikupljanja osobnih podataka vode se načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu, a osobne podatke prikupljaju i obrađuju s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu (npr. ugovore o posredovanju, kupoprodaji, zakupu, najmu, poslovnoj i tehničkoj suradnji i sl.).

U slučaju da pružate informacije o osobnim podacima koji nisu vaši, molimo vas da o tome obavijestite osobu čije ste nam osobne podatke ustupili.

IV. KATEGORIJE PRIMATELJA KOJIMA SU OSOBNI PODACI OTKRIVENI ILI ĆE IM BITI OTKRIVENI

Osobnim podacima raspolažu djelatnici Biliškov nekretnina. U slučaju sklapanja ugovora o poslovnoj ili tehničkoj suradnji postoji mogućnost da Vaše osobne podatke proslijedimo vanjskom suradniku koji ima stručne kompetencije i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu osiguravanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka i s kojim Biliškov nekretnine d.o.o. imaju potpisan ugovor o suradnji, a sve sa svrhom kako bismo Vam pružili što bržu i kvalitetniju uslugu, kao npr. ustupanje podataka odvjetničkom društvu u svrhu izrade kupoprodajnih akata.

V. PREDVIĐENI ROKOVI ZA BRISANJE RAZLIČITIH KATEGORIJA PODATAKA, AKO JE TO MOGUĆE

Vaše osobne podatke čuvamo 10+1 godinu, a na temelju zakonskih propisa (kao što je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma) ili našem legitimnom interesu u slučaju rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova.

VI. OPĆI OPIS TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH SIGURNOSNIH MJERA

Poslovanje Biliškov nekretnina u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Poduzimamo tehničke i organizacijske mjere, u domeni naših mogućnosti, kod zaštite vaših osobnih podataka. Interni serveri su zaštićeni lozinkom. Svaki djelatnik raspolaže isključivo onim informacijama koje su mu potrebe za obavljanje posla. Također svaki djelatnik koristi vlastito ime i lozinku za unos podataka u poslovni program Dimedia. Djelatnici se po potrebi educiraju u prostorima tvrtke i/ili na specijaliziranim edukacijama o mjerama i važnosti zaštite osobnih podataka ispitanika.

VII. PRAVA KLIJENATA

Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:

- zatražiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke

- zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka
- zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili, a ukoliko za to imate valjani razlog
- uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
- opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana
- zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na dolje navedenu adresu ili u prostorima sjedišta.

Kontakt podaci:

Biliškov nekretnine d.o.o.
Cesta dr. F. Tuđmana 38
21216 Kaštel Stari

Poslovanje Biliškov nekretnina u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.

Mi, kao voditelji obrade, imamo pravo onemogućiti brisanje vaših osobnih podataka, odbiti ograničavanje svrhe ili onemogućiti sprječavanje prenosivosti podataka trećim stranama ako time ne možemo ispuniti uslugu koju ste zatražili od nas ili ako je čuvanje određenih osobnih podataka propisano posebnim zakonom te smo ih dužni čuvati.

 

Biliškov nekretnine d.o.o.

Kontakti

Zagreb
+385 (0)1 301 1383
zagreb@biliskov.com
Kaštel Stari
+385 (0)21 260 792
nekretnine@biliskov.com
Split
+385 (0)21 332 755
split@biliskov.com
German Representative
germany@biliskov.com
 
Swedish Representative
sweden@biliskov.com
 
Polish Representative
poland@biliskov.com
 
UK Representative
+385 (0)98 411 775
ukagen@biliskov.com
Russian Representative
+385 (0)98 411 790
russia@biliskov.com
 
French Representative
francais@biliskov.com
 
 
Skype
biliskov.nekretnine
biliskov.split

Članstva

.

Priznanja

.

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?