Biliškov nekretnine d.o.o., Kaštel Stari
T: + 385 21 260 792, +385 1 301 1383
E: nekretnine@biliskov.com, W: www.biliskov.com

Broj nekretnina u projektu: 0

Biliškov nekretnine d.o.o., Kaštel Stari
T: + 385 21 260 792, +385 1 301 1383
E: nekretnine@biliskov.com, W: www.biliskov.com

Opis

PROJEKT ZA IZGRADNJU EKO SELA NA BRAČU

Položaj: između dvije uvale na zapadnoj strani Brača ( uvala Stonska i uvala Stipanska).
Pogled prema Šolti, Splitskim vratima, Mrduji.
Udaljenost od mora: cca. 250 - 350 m
Udaljenost od centra Sutivana: 4,5 km ( 3 km makadamski put )
Udaljenost od trajektne luke Supetar: 11,5 km
Udaljenost od aerodroma Brač: 40 km
Područje: Zona seoskog turizma
Površina: 40.131 m2
Trenutne stanje na terenu: Kompletno očišćeno od suvišnih borova i makije, određeni broj zapuštenih maslina.
Stanje u katastru: maslinik, vinograd, pašnjak.

Trenutna faza:
Dobivena je lokacijska dozvola za gradnju „eko sela“ prema predloženom idejnom riješenju. Idejno rješenje se zasniva na 6 dalmatinskih izvornih kamenih kućica koje tvore manje selo. Svaka kućica kategorije 4****, sa trijemom ispred , a iza kuće sa trijemom, otvorenim kaminom, vrtom i bazenom. Na ostaloj površini prema lokacijskoj dozvoli dozvoljena je izgradnja mini uljare, suvenirnice sa enotekom i vinskim podrumom, ribarske kućica, štale za konje , otvoreni i podrumski ugostiteljski prostor i vidikovac s pogledom na akvatorij.

Objekti su položeni tako da svaki od njih ima pogled na akvatorij., a predviđeni su od Bračkog kamena izgrađeni po principu suhozida sa krovovima na dvije vode pokrivenim pločama ili crijepom.
Prema preporuci arhitekte i konzervatora za gradnju je predviđeno korištenje kamena kojeg na zemljištu ima u dovoljnoj količini Unutrašnjost svakog objekta predviđa se za 2 ( max 2+2 ) osobe i osim prizemnog dijela imaju spavaći dio na galeriji.

Donji dio zone predviđen je za rekreacijski dio i na njemu se nalazi:
- parkiralište za 30 vozila
- 3 manja već postojeća kamena objekta (poljske kučice) koje će se adaptirati u mini uljaru, ribarsku kučicu, suvenirnicu (vinoteku ).
- Trijem za ugostiteljski dio sa vinskim podrumom,.
- Vidikovac sa pogledom na akvatorij.
- U tom dijelu zone (sa strane) predviđen je prostor za konje. Komunikacija unutar same zone odvija se pješke ili korištenjem nekoliko vozila na električni pogon.

Osim maslina na zoni je predviđeno obnavljanje( sadnja novog) vinograda, te sadanja mediteranskih vočki
( višanja, limuna, mandarina, trešanja, smokvi, rogača )

Kako se radi o površini od cca. 40.000 m2 jedan dio se predviđa za stanovanje i odmor ( već opisano selo ) , a drugi dio za zabavu i rekreaciju. I jedan i drugi dio imaju svaršen pogled na more i otok Šoltu, Bračka vrata, arhipelag otoka Hvara.

Faze

Lokacija

Biliškov nekretnine d.o.o., Kaštel Stari
T: + 385 21 260 792, +385 1 301 1383
E: nekretnine@biliskov.com, W: www.biliskov.com